bayerischer wald 

Poutní muzeum

Ocenění:
Muzeum roku 2008

Kulturní cena 2008

Moderní poutní muzeum bylo v bývalém pečovatelském zámku otevřeno v roce 1992. Vybaveno bylo z bohatého pokladu archivu poutního kostela. Exponáty s vysokou vypovídající hodnotou a vůči návštěvníkům přívětivou prezentací bylo odborníky označeno jako speciální muzeum nadregionálního významu.

Je umístěno v historických prostorách bývalého pečovatelského zámku na náměstí. Založení poutního muzea iniciovalo vznik cyklu akcí „Kultura na zámku“. Prohlídka muzea: prohlídka muzea začíná přiblížením různých aspektů katolické, lidové nábožnosti.

Výstavní exponáty „Křesťanský život“ a „Církevní zvyky v průběhu roku“ zdůrazňují spojení katolické víry a poutí s každodenním životem venkovského lidu. Tématika poutí pokračuje částmi „Uctívání svatých“ a „Mariánská tradice“.

Průběh pouti

Působivá inscenace nehody dřevěných saní – scéna znázorňuje starou votivní desku – poukazuje na jednu z mnoha příčin vzniku poutí. V návaznosti se návštěvník může vcítit do situace poutníka, když se uprostřed stylizované bavorské přírody vydává na cestu poutníků.

Poutní zvyky

Další oddělení muzea je věnováno poutním zvykům v místech milosrdenství. jsou zde vystaveny procesní svíčky, votivní tabule, železná obětní zvířata a ostatní votivní dary jako dřevěné nohy a ruce, předměty vyrobené z vosku, šperky a růžence.

Křesťanské pouti
Informace a odpovídající výstavní kusy dokumentující vývoj křesťanských poutí (středověké pouti, druhy poutí, vzdálené a blízké pouti) uzavírají prohlídku prvního patra.

Historie pouti v Neukirchenu
Výstavní prostory druhého patra dokumentují historii pouti v Neukirchenu a její vliv na místní obyvatelstvo. Výstava ukazuje exponáty dokumentující tento vývoj: kopie svatých obrázků, liturgické předměty, pamětní desky, knihu zázraků, pamětní obrázky, odpustky, poutní medaile, pamětní a slavnostní listy.

Poutě a řemesla

Velká návštěvnost poutí v Neukrichenu byla podnětem pro řemeslníky. Ještě dnes jsou na ploše před kostelem v provozu stánky nabízející náboženské předměty. Většina nabízeného zboží se vyráběla a vyrábí přímo v Neukirchenu. Vázání růženců bylo jedním z druhů domácí práce, mnohým umožňující dodatečný příjem. Další části expozice představují řezbářství, výrobky s vosku a domácí řemesla.

Podmalby na skle „Neukirchenská škola“
Přiměřeně svému významu je neukirchenským podmalbám na sklo věnován samostatný výstavní prostor. Malířské obce Neukirchen a Haibmühl, kde po mnoho generací žily rodiny Wittmanů resp. Stoiderů, jsou dnes známy jako tzv. „Neukirchenská škola“. Neukirchenská škola zaujímá v rámci podmaleb na sklo v bavorsko – české oblasti významné místo. Výstava ukazuje řadu originálních obrázků neukirchenské školy, vyznačující se vysokou kvalitou.
Sborníky muzea lze
objednat přímo on-line ...


České poutě
Navazující část expozice se zabývá poutěmi např. do Čech, které byly pro celé příhraničí velmi významné. Tvořili se zde přeshraniční kontakty . Řada českých poutníků se účastnila německých poutí (především v Neukirchenu); ale také na druhou stranu probíhalo poutí do českých poutních míst (např. Přimda, Nemanice).

Archeologické vykopávky
K muzeu patří také venkovní expozice: bývalý zámecký dvůr s kaplí sv. Mikuláše. Ve dvoře probíhal letech 1989/90 archeologický průzkum. Při nich byly odhaleny základy původního hradního kostela s bývalým kostelem sv. Mikuláše. Kostel dal název celé obci „Neukirchen“ – Novokostelí. Nálezy a výsledky průzkumu jsou umístěny v přízemí poutního muzea.

V muzeu se pořádají mimořádné výstavy.

Přehled mimořádných výstav

Vedoucí muzea: Günther Bauernfeind M. A.

pilgerführung

Prohlídku muzea s průvodcem (trvá cca 1 hodinu) lze kdykoliv objednat v infromačním středisku (0049 9947 940821).

„Dějiny a pověsti kolem kostelní věže“: prohlídka obce s průvodcem (cca 2 hodiny) pro skupiny za cenu 40 €, objednávky na tel. 0049 9947-1441, paní Erika Vogel, jednatelka


Deutschlands Museen
Celoroční provozní doba:

Úterý až pátek 09:00 – 12:00 a 13:00 – 17:00 hod.
Sobota, neděle 10:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00 hod.
(od 1. list. do 15. pros. o víkendech zavřeno)

Marktplatz 10 - 93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel.: 0 049 99 47 / 94 08 - 23 Fax: 0049 99 47 / 94 08 - 44