bayerischer wald 

Klášter františkánů

Apfelbaum mit Kloster Führung im Klostergarten Klostergarten der Franziskaner Pfaffenhütchen im Klostergarten Herbst im Klostergarten

Františkáni a klášter Neukirchen beim Heiligen Blut (Novokostelí u svaté krve)
František – františkáni – františkánství znamenají opravdu mnoho: každého mohou napadnout poetické rozdíly krásy: naivita, fantazie, prostota, radost a v neposlední řadě: božskost. S františkány jsou spojeny hodnoty jako poctivost, vlídnost, nenáročnost, otevřenost, láska k přírodě. Nikdo nepochybuje o tom, že vážnost, které se františkáni těší ještě dnes, pochází od zakladatele jejich řádu Františka a je v prvé řadě duchovní přírodou.

 

O toto charisma se dělí ještě s minority („černými františkány“) a kapucíny, kteří také pocházejí z Františka. Skutečné zprostředkování františkánského je v průběhu věků pouze dědici svatého z Assisi: muži i ženami, které oslovil způsob, jakým František žil evangelium a kteří se vydávají na stejné dobrodružství, jako on.

Klášter v Neukirchenu beim Heiligen Blut slouží také k podpoře duchovní péče a zejména pouti. Bratři jsou zde nepřetržitě a přežili zde i sekularizaci (zesvětštění) v roce 1802, protože jejich klášter se stal určeným k vymření pro ty bratry i z ostatních klášterů, kteří byli vykázáni nebo nuceni k vystoupení.


Bratři svatého Františka přišli do Neukirchenu beim Heiligen Blut v roce 1656. Nikdy nevymřeli, protože obyvatelstvo se nechtělo vzdát pouti ani kláštera. Pouhý tento poměrně dlouhý boj ukazuje, že klášterní život je všechno možné než nudný. 100 let před sekularizací v roce 1703 se františkáni osvědčili ve španělské válce o následnictví, ve které Bavoři stáli na straně Francie, jako ochranný štít a utěšitelé pro uprchlíky rakousko-českých dobyvatelů.

Stavební rozšíření na severní straně z let 1723 – 1744 bylo možné díky studiu filozofie vlastními mladými členy řádu, které bylo také umožněno místním světským mladým mužům. Tehdejší „filozofie“ byla jak logika a metafyzika, ale také to, co dnes tvoří učební látku vyšších ročníků gymnázia, a to vše latinsky! Ještě v letech 1745 – 1776 se ještě již vysvěcení, mladí faráři vzdělávali v praktické teologii nebo teologické praxi; poutní kostel jim vytvořil rozsáhlé pole působnosti.


Klášter byl zcela rekonstruován v letech 1992 – 96 a dnes v něm žijí 3 řádoví bratři (kněží). „Pouze tři“ nezní zrovna nejlépe. Františkáni jsou jinak organizováni než benediktýni; nevstupují do jednoho kláštera, aby zde zůstali, ale jsou přijímání do provincie řádu. Volený provinciál v souladu s provinciální kapitulou každé tři roky rozděluje své bratry do jednotlivých klášterů (nebo je v nich nechává), podle potřeb jednotlivých klášterů a bratří, které má k dispozici. Neznamená to, františkáni v Bavorsku nemají žádné následovníky, pouze je jich početně málo a nemohou uspokojit všechny požadavky. Mladí jsou posíláni do měst (Mnichov, Norimberk), kde mají františkáni také farnosti.

V letech 2002 – 2003 bylo nevyužívané severní křídlo, které původně sloužilo ke studiu, přestavěno na „Přeshraniční poutní středisko a středisko setkávání“. Skupinám poutníků, zejména velké chodské pouti z druhé strany hranice, nabízí střechu nad hlavou k občerstvení z vlastních zásob a pouť tak díky dalším setkáváním, zejména s mládeží a mladými rodinami na seminářích a víkendových pobytech získává další širší základnu. Františkáni tak věří v pokračování své mnoho století trvající přítomnosti v místě a v národy spojující charisma Mariánského poutního místa u hranice, poplatně současnosti. Je jasné, že všechny tyto úkoly by nezvládli sami, ale protože jsou podporování obyvatelstvem a kuratoriem a protože komunální a státní místa v tom vidí iniciativu, která si zaslouží podporu evropského domu. Jako duchovní otcové ale chtějí být františkáni při tom.

Více než jiné františkánské kláštery v Bavorsku, je Neukirchen b. Hl. Blut spojen s životem lidí výběžku Hohenbogen. Jeden z bratří je zodpovědný za duchovní správu farnosti Rittsteig. Na oslavu eucharistie se každý den v klášterním kostele setkává věrné bohoslužebné společenství. Je to příležitost přijetí svátosti odpuštění a rozšíření farní duchovní správy.

Klostergarten der FranziskanerV minulosti žili bratři z potravinových darů od obyvatelstva a ze sklizně poměrně velké zahrady. Protože byla zahrada pro vlastní potřebu využívána pouze z malé části, byla před časem poskytnuta pro potřebu přeměny v zahradu životního prostředí, které svatému Františkovi leželo zvláště na srdci: bohabojná ochrana stvoření. Rostou zde léčivé byliny a rostliny, o který se píše již v bibli – pokud se jim u nás daří. Po sanaci kláštera a severní budovy tak byl dovršen třetí velký úkol. Krásně upravená klášterní zahrada je otevřená s průvodcem od května do října (vždy ve čtvrtek od 16:00 hod.). Informace poskytuje turistické informační středisko (0049 9947-940821. Tady lze také objednat prohlídky pro skupiny.

Bohoslužby v klášterním kostele: neděle a svátky:
19 hodin oslava eucharistie

Pracovní dny:

7:30 hod. ranní chvála kostela
8:00 hod. oslava eucharistie
8:00 hod. oslava eucharistie s krátkou
vzpomínkou na sv. Antonína (pouze úterý)

V čase vánočním:

každou středu od 06:00 hod. roráty

V době postní:

každý pátek v 16:30 hod. slavnostní připomenutí křížové cesty

V měsíci květnu:

pondělí, středa a pátek slavnostní květnová pobožnost od 19:30 hod.

Zpovědi:

pátek Srdce Páně od 7:30 do 08:00 hod.
sobota od 7:30 do 08:00 hod. a od 16:30 do 17:00 hod.
neděle od 10:00 do 10:30 hod.

Kromě toho lze kdykoliv osobně nebo telefonicky dojednat zpovědní a duchovní rozhovory. Klášterní brána je zavřená v době polední od 11:30 hod. do 14:00 hod.

V případě požadavku na bohoslužby ke zvláštním příležitostem např. za zemřelé, je možné je dojednat písemně nebo osobně v obvyklé době na bráně kláštera.

Samostatná duchovní cvičení:
Přeshraniční středisko setkávání slouží klášteru také jako hostinský dům. Srdečně vítáme ženy a muže, kteří se samostatně nebo ve skupinách chtějí oddávat tichému rozjímání o životě. Kdykoliv je možné si vyžádat informační materiály.

Aktuality:

Klášterní zahrada františkánů je od srpna 2008 přístupná pro veřejnost
Nádherně založená klášterní zahrada je s průvodcem přístupná široké veřejnosti. Každý čtvrtek odpoledne od května do října čeká na individuální návštevníky od 16 hod. hodinová prohlídka, sraz u vstupu do „Galerie umění vosku“ ve františkánském klášteře: dospělí vstupné 2,50 €, ohlášené skupiny i v jinou dobu (35€ za prohlídku) Informace poskytuje Turistické informační středisko na tel.: 0049 9947 940821.

Návštěva spolkového prezidenta
31. července 2005 navštívil spolkový prezident Köhler s chotí Evou Luisou farní bohoslužbu v Neukirchenu b. Hl. Blut. Představený kláštera P. Benedikt Grimm následně ukázal vzácnému hostu křížovou cestu, křížovou zahradu a ostatní zařízení kláštera. Během krátké návštěvy střediska setkávání „Domu sadby“ se prezident Köhler seznámil s úkoly a přeshraničním posláním tohoto zařízení, poté se podepsal do Zlaté knihy městyse Neukirchen b. Hl. Blut. (Fotky)

Otevření krypty klášterního kostela

V pondělí 1. srpna 2005 otevřeli pánové Hubert Sperl, Manfreg Hornig a Alois Feigl starou hrobku pod klášterním kostelem františkánů v Neukirchenu b. Hl. Blut. Poslední františkán zde byl pochován před 200 lety. Prostor je v architektonicky velmi dobrém stavu, je nutné ho vyčistit od sutě, která se v uplynulých staletích uvolnila zřejmě ze zdí. Otvor bude nejprve uzavřen provizorními dveřmi v podlaze klášterního kostela. Krypta není přístupná pro veřejnost.

Kontakt:
Franziskanerkloster
Kirchstraße 8
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. 09947/9418-0
Fax 09947/9418-29
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Guardian P. Valentin Gnida
P. Beniamin Ksiazek

P. Raymund Eglmaier
P. Konrad Abramowicz