bayerischer wald 

Klášter františkánů

Apfelbaum mit Kloster Führung im Klostergarten Klostergarten der Franziskaner Pfaffenhütchen im Klostergarten Herbst im Klostergarten

Františkáni a klášter Neukirchen beim Heiligen Blut (Novokostelí u svaté krve)
František – františkáni – františkánství znamenají opravdu mnoho: každého mohou napadnout poetické rozdíly krásy: naivita, fantazie, prostota, radost a v neposlední řadě: božskost. S františkány jsou spojeny hodnoty jako poctivost, vlídnost, nenáročnost, otevřenost, láska k přírodě. Nikdo nepochybuje o tom, že vážnost, které se františkáni těší ještě dnes, pochází od zakladatele jejich řádu Františka a je v prvé řadě duchovní přírodou.

 

O toto charisma se dělí ještě s minority („černými františkány“) a kapucíny, kteří také pocházejí z Františka. Skutečné zprostředkování františkánského je v průběhu věků pouze dědici svatého z Assisi: muži i ženami, které oslovil způsob, jakým František žil evangelium a kteří se vydávají na stejné dobrodružství, jako on.

Klášter v Neukirchenu beim Heiligen Blut slouží také k podpoře duchovní péče a zejména pouti. Bratři jsou zde nepřetržitě a přežili zde i sekularizaci (zesvětštění) v roce 1802, protože jejich klášter se stal určeným k vymření pro ty bratry i z ostatních klášterů, kteří byli vykázáni nebo nuceni k vystoupení.


Bratři svatého Františka přišli do Neukirchenu beim Heiligen Blut v roce 1656. Nikdy nevymřeli, protože obyvatelstvo se nechtělo vzdát pouti ani kláštera. Pouhý tento poměrně dlouhý boj ukazuje, že klášterní život je všechno možné než nudný. 100 let před sekularizací v roce 1703 se františkáni osvědčili ve španělské válce o následnictví, ve které Bavoři stáli na straně Francie, jako ochranný štít a utěšitelé pro uprchlíky rakousko-českých dobyvatelů.

Stavební rozšíření na severní straně z let 1723 – 1744 bylo možné díky studiu filozofie vlastními mladými členy řádu, které bylo také umožněno místním světským mladým mužům. Tehdejší „filozofie“ byla jak logika a metafyzika, ale také to, co dnes tvoří učební látku vyšších ročníků gymnázia, a to vše latinsky! Ještě v letech 1745 – 1776 se ještě již vysvěcení, mladí faráři vzdělávali v praktické teologii nebo teologické praxi; poutní kostel jim vytvořil rozsáhlé pole působnosti.


Klášter byl zcela rekonstruován v letech 1992 – 96 a dnes v něm žijí 3 řádoví bratři (kněží). „Pouze tři“ nezní zrovna nejlépe. Františkáni jsou jinak organizováni než benediktýni; nevstupují do jednoho kláštera, aby zde zůstali, ale jsou přijímání do provincie řádu. Volený provinciál v souladu s provinciální kapitulou každé tři roky rozděluje své bratry do jednotlivých klášterů (nebo je v nich nechává), podle potřeb jednotlivých klášterů a bratří, které má k dispozici. Neznamená to, františkáni v Bavorsku nemají žádné následovníky, pouze je jich početně málo a nemohou uspokojit všechny požadavky. Mladí jsou posíláni do měst (Mnichov, Norimberk), kde mají františkáni také farnosti.

V letech 2002 – 2003 bylo nevyužívané severní křídlo, které původně sloužilo ke studiu, přestavěno na „Přeshraniční poutní středisko a středisko setkávání“. Skupinám poutníků, zejména velké chodské pouti z druhé strany hranice, nabízí střechu nad hlavou k občerstvení z vlastních zásob a pouť tak díky dalším setkáváním, zejména s mládeží a mladými rodinami na seminářích a víkendových pobytech získává další širší základnu. Františkáni tak věří v pokračování své mnoho století trvající přítomnosti v místě a v národy spojující charisma Mariánského poutního místa u hranice, poplatně současnosti. Je jasné, že všechny tyto úkoly by nezvládli sami, ale protože jsou podporování obyvatelstvem a kuratoriem a protože komunální a státní místa v tom vidí iniciativu, která si zaslouží podporu evropského domu. Jako duchovní otcové ale chtějí být františkáni při tom.

Více než jiné františkánské kláštery v Bavorsku, je Neukirchen b. Hl. Blut spojen s životem lidí výběžku Hohenbogen. Jeden z bratří je zodpovědný za duchovní správu farnosti Rittsteig. Na oslavu eucharistie se každý den v klášterním kostele setkává věrné bohoslužebné společenství. Je to příležitost přijetí svátosti odpuštění a rozšíření farní duchovní správy.

Klostergarten der FranziskanerV minulosti žili bratři z potravinových darů od obyvatelstva a ze sklizně poměrně velké zahrady. Protože byla zahrada pro vlastní potřebu využívána pouze z malé části, byla před časem poskytnuta pro potřebu přeměny v zahradu životního prostředí, které svatému Františkovi leželo zvláště na srdci: bohabojná ochrana stvoření. Rostou zde léčivé byliny a rostliny, o který se píše již v bibli – pokud se jim u nás daří. Po sanaci kláštera a severní budovy tak byl dovršen třetí velký úkol. Krásně upravená klášterní zahrada je otevřená s průvodcem od května do října (vždy ve čtvrtek od 16:00 hod.). Informace poskytuje turistické informační středisko (0049 9947-940821. Tady lze také objednat prohlídky pro skupiny.

Bohoslužby v klášterním kostele: neděle a svátky:
19 hodin oslava eucharistie

Pracovní dny:

7:30 hod. ranní chvála kostela
8:00 hod. oslava eucharistie
8:00 hod. oslava eucharistie s krátkou
vzpomínkou na sv. Antonína (pouze úterý)

V čase vánočním:

každou středu od 06:00 hod. roráty

V době postní:

každý pátek v 16:30 hod. slavnostní připomenutí křížové cesty

V měsíci květnu:

pondělí, středa a pátek slavnostní květnová pobožnost od 19:30 hod.

Zpovědi:

pátek Srdce Páně od 7:30 do 08:00 hod.
sobota od 7:30 do 08:00 hod. a od 16:30 do 17:00 hod.
neděle od 10:00 do 10:30 hod.

Kromě toho lze kdykoliv osobně nebo telefonicky dojednat zpovědní a duchovní rozhovory. Klášterní brána je zavřená v době polední od 11:30 hod. do 14:00 hod.

V případě požadavku na bohoslužby ke zvláštním příležitostem např. za zemřelé, je možné je dojednat písemně nebo osobně v obvyklé době na bráně kláštera.

Samostatná duchovní cvičení:
Přeshraniční středisko setkávání slouží klášteru také jako hostinský dům. Srdečně vítáme ženy a muže, kteří se samostatně nebo ve skupinách chtějí oddávat tichému rozjímání o životě. Kdykoliv je možné si vyžádat informační materiály.

Aktuality:

Klášterní zahrada františkánů je od srpna 2008 přístupná pro veřejnost
Nádherně založená klášterní zahrada je s průvodcem přístupná široké veřejnosti. Každý čtvrtek odpoledne od května do října čeká na individuální návštevníky od 16 hod. hodinová prohlídka, sraz u vstupu do „Galerie umění vosku“ ve františkánském klášteře: dospělí vstupné 2,50 €, ohlášené skupiny i v jinou dobu (35€ za prohlídku) Informace poskytuje Turistické informační středisko na tel.: 0049 9947 940821.

Návštěva spolkového prezidenta
31. července 2005 navštívil spolkový prezident Köhler s chotí Evou Luisou farní bohoslužbu v Neukirchenu b. Hl. Blut. Představený kláštera P. Benedikt Grimm následně ukázal vzácnému hostu křížovou cestu, křížovou zahradu a ostatní zařízení kláštera. Během krátké návštěvy střediska setkávání „Domu sadby“ se prezident Köhler seznámil s úkoly a přeshraničním posláním tohoto zařízení, poté se podepsal do Zlaté knihy městyse Neukirchen b. Hl. Blut. (Fotky)

Otevření krypty klášterního kostela

V pondělí 1. srpna 2005 otevřeli pánové Hubert Sperl, Manfreg Hornig a Alois Feigl starou hrobku pod klášterním kostelem františkánů v Neukirchenu b. Hl. Blut. Poslední františkán zde byl pochován před 200 lety. Prostor je v architektonicky velmi dobrém stavu, je nutné ho vyčistit od sutě, která se v uplynulých staletích uvolnila zřejmě ze zdí. Otvor bude nejprve uzavřen provizorními dveřmi v podlaze klášterního kostela. Krypta není přístupná pro veřejnost.

Kontakt:
Franziskanerkloster
Kirchstraße 8
93453 Neukirchen b. Hl. Blut
Tel. 09947/9418-0
Fax 09947/9418-29
E-Mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Guardian P. Valentin Gnida
P. Beniamin Ksiazek

P. Raymund Eglmaier
P. Konrad Abramowicz

 

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.