bayerischer wald 

Dějiny/pověst

Legenda o pouti Neukirchen beim Heiligen Blut (Novokostelí u svaté krve)

Pouť k Madoně v Neukirchenu b. Hl. Blut patří po staletí k nejvýznamnějším bavorským mariánským poutím. Její dějiny jsou příkladné pro vznik bavorské pouti od 15. do 20. století. Pouť v Neukirchenu byla od samého počátku zvláštním způsobem spojena se sousedními Čechami. Podle dochovalé legendy zachránila v roce 1420 před husity zbožná selka z české Loučimi stávající oltářní obraz, který je v Neukirchenu b. Hl. Blut. Bájná událost, ktará dala vzniknout pouti v Neukirchenu je z první poloviny 15. století: jeden z husitů nalezl Mariánskou sošku, chtěl ji zničit a hodil ji do blízké studny. Soška se ale navrátila na své původní místo.Znázornění legendy na varhaním kůru poutního kostela

 Toto se opakovalo třikrát. Husita se poté pokusil dřevěnou figurku zničit šavlí. Seknul do její hlavy, ze které začala prýštit krev. Husita chtěl utéct, ale jeho kůň se nemohl hnout z místa. Husita byl napraven. Začíná tradice poutí k madoně s rozčísnutou hlavou.